Obrovské poděkování, velkou úctu a neskonalý obdiv si zaslouží organizátoři charitativního plesu, který se konal v sobotu 30. března 2019 v libišské sokolovně.

Netušili jsme, co to pro nás bude znamenat a moc jsme se báli, když nás zkraje ledna požádala škola a školka společně s úžasnou paní Jaroslavou Holinovou o souhlas s tím, že chtějí uspořádat charitativní ples a výtěžek věnovat na léčení a pomůcky či prostředky pro Tomáška. Původní naše reakce byla zamítavá, opravdu jsme si nebyli jisti, zda to psychicky zvládneme a to především Tom, ale nakonec jsme svolili. Strhlo se něco neočekávaného a krásného. Přípravy, komunikace a hlavně vlastní ples byly plné vložené energie a nadšení všech zúčastněných včetně dětí, které zcela ovládly naše srdce.

Tomáš se letos v červnu bude loučit se základní školou v Libiši, kde úspěšně postupně zvládá všech jejich pět tříd. Předtím navštěvoval libišskou školku, která mu velmi pomohla a připravila jej pro další výuku. Prostředí obou vzdělávacích organizacích je nastaveno velmi dobře, zvládli nečekanou inkluzi na jedničku. Jsme jako rodina hrdí na Libiš a vždy bude patřit náš obdiv této škole a této školce.

Velké poděkování patří všem hostům, všem vystupujícím, všem sponzorům, všem organizátorům akce. Nasazení Vás všech bylo nádherné a neskutečně krásné. Akci podpořili všichni, kdo se zasazují o veřejný život v obci. Prvotní naše spontánní dojmy se nám postupně rozkládají do příjemných tónů vzpomínek, které budou vždy s námi, když nám bude nejhůř. Máme si totiž, díky Vám všem, kam sáhnout, ze srdce děkujeme….